4. Holubická výstava

V sobotu 10.12.2016  jsme se s morčátky Cindy, Vivien a Unkazem zůčastnili 4. Holubické výstavy.

Cindy Domino  se podařilo získat 1. místo v kategorii nejlepší anglický crested junior
Unkaz Hostýnky Mountains  3. místo anglický crested junior
Vivien Hostýnky Mountains  1. místo v kategorii nejlepší anglický crested baby

V absolutním pořadí mezi nejlepšími anglickými crestedy se Vivien umístila na 2 místě a Cindy na 3. místě.

Cindy Domino získala bodové hodnocení 97 – 1x CAC
Vivien Hostýnky Mountains získala bodové hodnocení 97 – 1x CAC
Unkaz Hostýnky Mountains získal bodové ohodnocení 96 1x CAC

Posuzovatelé: Eva Levá